Product Owner & Product Manager

Product Owner & Product Manager

Binnen een organisatie kunnen Product Owners en Product Managers werkzaam zijn. Echter, zijn er naast overeenkomsten ook verschillen in het takenpakket van de Product Owner en de Product Manager. Beide functies worden uitgebreid uiteengezet, om verwarring weg te nemen. Ook wordt het duidelijk dat niet alleen de Product Owner baat heeft bij het behalen van een Product Owner certificaat.

 

Product Owner

De Product Owner is een klassieke rol binnen een Scrum team. De taak van de Product Owner is het delen van de klantwensen met het ontwikkel team, vaak in de vorm van user stories. Ook behoort het product backlog beheer en kwaliteitswaarborgen tot de verantwoordelijkheden van de Product Owner. Hierbij wordt er voornamelijk verwezen naar de Product Owner in de non-IT wereld. Om de kwaliteit van de Product Owner functie te verwaarborgen, kan men certificaten

Het Product Owner certificaat is voor mensen die Agile- en Scrum werken in een non-IT context. Met dit certificaat toont u aan dat u de theorie van Scrum kent en bovendien kunt toepassen. U bent als gecertificeerde Product Owner in staat om de waarde van projectresultaten te maximaliseren voor klanten. Door professioneel stakeholdermanagement en een juiste prioritering op activiteiten worden schaarse resources voor een project optimaal benut. U blijft voortdurend met klanten in gesprek over projectresultaten en komt stap voor stap tot de beste oplossing.

Het certificaat biedt meerwaarde voor iedereen die:

  • De rol van Product Owner op zich neemt in een non-IT team
  • De waarde van projectresultaten professioneel wil kunnen maximaliseren
  • Projecten uitvoert in een complexe omgeving met diverse stakeholders
  • In een team samenwerkt en deze samenwerking slimmer wil inrichten
  • Productmanager is en kennis over productmanagement wil uitbreiden/aantonen

 

 

gratis oefenvragen Product Owner

 

 

Product Manager

De term ‘Product Manager’ komt niet voor in Agile of Scrum. Als Product Manager ligt de verantwoordelijkheid bij het voorbereiden, opzetten en begeleiden van projecten. Het gaat hierbij doorgaans om grote, complexe projecten waarmee forse budgetten gemoeid zijn. Naast interne projecten kan er ook sprake zijn van projecten die voor een externe opdrachtgever of klant worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de dienstverlening, bouw, techniek of engineering. In veel organisaties is een product manager degene die verantwoordelijk is voor de volledige levenscyclus van een product. Hieronder vallen:

  • Productontwikkeling
  • Marketing
  • Logistiek
  • Financiële resultaten
  • Kwaliteitswaarborgen

 

 

Product Owner vs Project Manager

 

 

Product Owner vs Product Manager

De rol van de Product Manager is dus breder dan de rol van Product Owner. Echter, is er wel overlap tussen de twee rollen: beide richten zich op product ontwikkeling en zorgen dat de kwaliteit van het opgeleverde product hoog is.

In de praktijk bestaan de beide rollen zoals gezegd wel eens binnen dezelfde organisatie. In dat geval wordt er vaak voor gekozen de Product Owner een interne focus te geven: het belangrijkste is dan dat hij er is voor zijn team (het ontwikkelteam) en vragen beantwoordt over gewenste functionaliteit aan de hand van user stories. De Product Manager neemt in dat geval de meer extern gerichte taken op zich. Hij houdt de markt in de gaten, spreekt met prospect en onderhoudt het contact met bijvoorbeeld marketing en sales teams.

Toch kunt u ook iemand met de functietitel ‘Product Manager’ tegen komen in bedrijven die werken volgens de Scrum methodiek. Een Project Manager zou daarom baat hebben bij het behalen van een Product Owners certificaat. Ook de externe zaken van een project kunnen op een Scrum manier worden aangepakt. Daarnaast is het gewenst om de manier van werken binnen het ontwikkelteam goed te kunnen begrijpen en wellicht te ondersteunen waar nodig is, zodat Product Manager en Product Owner goed kunnen samenwerken.

 

IIABC logo homepage

 

Wilt u meer lezen over organisaties die Agile werken?

Lees dan: Waaruit bestaan een Agile organisatie?