Missie

Wij helpen organisaties om maximale klantwaarde te leveren door wendbaar te organiseren.

Het International Institute for Agile Business Certification (IIABC.org) richt zich op:

  1. Het borgen van de kwaliteit van professionals die in een non-IT omgeving met Scrum werken. Dit doet het IIABC middels het toekennen van certificaten aan individuen die hun bekwaamheid in een assessment hebben bewezen.
  2. Het borgen van de kwaliteit van trainingsbureaus die individuen opleiden in Agile Methoden voor een non-IT omgeving.
  3. Het doorontwikkelen van inzichten op het gebied van Scrum in een non-IT omgeving.

Met bovenstaande focus realiseert het IIABC dat organisaties succesvol zijn in steeds slimmer samenwerken, waardoor zowel efficiëntie als effectiviteit toeneemt.

 

Oorsprong IIABC.org

IIABC.org is een initiatief van Agile Scrum Group. Deze organisatie richt zich op Agile werken in non-IT omgevingen. Vanuit een onvrede over traditionele Agile certificeringen werd IIABC.org geboren. De voornaamste verbeteringen ten opzichte van traditionele certificeringen zijn:

  • Traditionele Scrum examens zijn ontwikkeld vanuit IT omgevingen. Hierdoor kan er IT jargon voorkomen in de examens. Het IIABC.org toetst op Agile kennis in een niet-IT context.
  • IIABC.org examens toetsen bredere Agile kennis dan alleen Scrum. In sommige organisaties wordt Scrum als synoniem gezien voor Agile werken en dat is gevaarlijk. Met een IIABC.org certificering ontwikkel je je breder.
  • Traditionele examens zijn alleen in het Engels beschikbaar waardoor je kunt zakken op talenkennis. Het IIABC.org biedt professionals een examen in hun eigen taal.

 

IIABC.org certificeerde medewerkers van

IIABC logos

IIABC