1. Voorbereiding voor de Foundation en Advanced certificering

Let op: voor de Agile Business Expert certificering is extra voorbereiding vereist. Zie punt 2.

Bestudeer de Agile Business Body of Knowledge goed voor de onderstaande certificeringen:

 • Agile Business Foundation
 • Agile Business Advanced – Facilitating the Proces
 • Agile Business Advanced – Maximizing Value

De Agile Business Body of Knowledge is opgesteld door het International Institute for Agile Business Certification (iiabc.org). Deze Body of Knowledge is uniek op de volgende punten:

 1. iiabc.org richt zich op de toepassing van Agile werken binnen de gehele organisatie. Daarmee maakt het IIABC de lessons learned omtrent Agile werken (veelal binnen IT-teams) bereikbaar voor iedereen.
 2. Waar diverse certificerende instanties diep ingaan op één specifiek raamwerk, geeft het IIABC een overzicht van (i) Agile in het algemeen en (ii) Scrum en Kanban in het bijzonder.

Door deze focus bent u in staat een Agile organisatie in zijn totaliteit te zien omdat:

 • Kennis van de Agile waarden en principes een algemene richting geeft waarmee een Agile Mindset ontwikkeld wordt;
 • Kennis van Scrum en Kanban de kennis geeft die nodig is om zowel projectmatige als operationele werkzaamheden te structureren.

De theorie gepresenteerd in deze Body of Knowledge werd grotendeels ontwikkeld door een aantal sleutelfiguren binnen het Agile gedachtegoed. Dit document claimt in geen geval alle theorie zelf bedacht te hebben. Echter, deze combinatie van de gepresenteerde theorieën is uniek.

2. Voorbereiding voor de Agile Business Expert certificering

Bestudeer de Agile Business Body of Knowledge goed. Daarnaast kunt u vragen verwachten in het examen over de volgende artikelen.

 • Wiseman, L., & McKeown, G. (2010). Bringing out the best in your people. Harvard Business Review88(5), 117-21. (download)
 • Dweck, C. S. (2009). Mindsets: Developing talent through a growth mindset. Olympic Coach21(1), 4-7. (download)
 • Cappelli, P., & Tavis, A. (2018). HR goes agile. Harvard Business Review96(2), 46-52. (zelf downloaden)
 • De Meuse, K. P., Dai, G., & Hallenbeck, G. S. (2010). Learning agility: A construct whose time has come. Consulting Psychology Journal: Practice and Research62(2), 119. (download)
 • Lencioni, P. (2006). The five dysfunctions of a team. John Wiley & Sons. (download)
 • Brosseau, D., Ebrahim, S., Handscomb, C., and Thaker, S. (2019). The journey to an agile organization. McKinsey & Company. (download)
 • Cavanagh, M. J., & Grant, A. M. (2010). The solution-focused approach to coaching. The complete handbook of coaching, 54-67. (download)
 • Agile Business Body of Knowledge
Agile Business Body of Knowledge