Waaruit bestaat een Agile organisatie?

Waaruit bestaat een Agile organisatie?

Overweegt u om uw bedrijf te transformeren naar een Agile organisatie? Dan moeten er aanpassingen worden gemaakt op het gebied van tools en werkwijzen, maar vooral op het gebied van mindset en cultuur.

Allereerst is het belangrijk om bewust te worden van het feit dat “Dé agile organisatie” niet bestaat. De essentie van Agile is dat er met de juiste mindset elementen uit het gedachtegoed wordt gehaald waar de organisatie het meeste baat bij heeft. De kern voorwaarden voor een Agile organisatie worden onderstaand benoemd.

 

 

BIJLAGEDETAILS Image filter Agile-organisatie-kernvoorwaarden

 

 

Agile Managers

Als u van een traditionele organisatie naar een Agile organisatie transformeert, verandert de rol van het management. Waar traditionele managers vooral top-down controleren en sturen, werken Agile managers vanuit wederzijds vertrouwen. Agile managers stellen zich bijvoorbeeld op als coach, facilitator en motivator. Daarnaast is een manager in een Agile organisatie veel bezig met het bepalen van de visie van de organisatie, waarbij de input van klanten centraal staat. Ideeën voor nieuwe dienstverlening en verbeteringen van de huidige bedrijfsvoering worden opgenomen in een projectportfolio en vervolgens geprioriteerd. Managers zullen altijd nodig blijven, maar de rol van de manager verandert in een Agile organisatie. Om een succesvolle Agile transformatie door te gaan is de rol van management cruciaal.

 

Agile strategie

De buitenwereld verandert snel, zo snel dat plannen maken voor ver in de toekomst eigenlijk geen zin heeft. Agile organisaties werken vanuit een heldere doelstelling en stellen strategische prioriteiten kortcyclisch af op deze doelstelling. Hierbij is voortdurende input van klanten de belangrijkste bron van informatie. Een Agile organisatie heeft altijd de focus naar buiten gericht. Op deze manier is er altijd ontwikkeling en blijft de organisatie voor een langere tijd klantwaarde leveren.

 

Agile HR

Een Agile organisatie is dus een organisatie die de klant centraal stelt, die voortdurend in beweging is, waar multidisciplinair en face to face wordt samengewerkt, en waar zichtbaar resultaat stap voor stap wordt geboekt. De gehele organisatie als systeem moet zo ingericht worden dat dit maximaal wordt gefaciliteerd. De HR-functie heeft hier een belangrijke rol in. Hoe gaan we om met leren en ontwikkelen als onze organisatie voortdurend in beweging is? Hoe worden medewerkers beoordeeld als er vooral in zelforganiserende teams wordt gewerkt? Naar welke competenties wordt gezocht als recruiter in “de ideale Agile medewerker” en “de ideale Agile manager”? Hoe wordt er omgegaan met bestaande medewerkers die moeite hebben met voortdurende verandering? Bestaan ouderwetse functies nog of spreek je eerder over bepaalde rollen? Het is duidelijk dat een visie op Agile werken voor de HR-afdeling van groot belang is.

 

Scrum teams

Scrum is de bekendste manier om Agile te werken. Scrum stelt teams in staat om complexe projecten op een creatieve en productieve manier succesvol af te ronden. Daarbij staat het leveren van maximale klantwaarde steeds centraal. Scrum is toegankelijker vergeleken met traditionele projectmanagement methoden en spreekt daarom meer mensen aan. Diverse studies tonen aan dat Scrum teams meer succes behalen dan traditionele teams.

 

Kanban teams

Kanban is een methode waarmee teams op een laagdrempelige manier slim kunnen samenwerken. Kanban is ontstaan uit het gedachtegoed van Lean Management. Met Kanban worden processen gevisualiseerd, gestructureerd, en verbeterd. Kanban teams zijn zelforganiserend en stellen duidelijke prioriteiten zodat niet aan alles tegelijk wordt gewerkt. Op deze manier maximaliseert een Kanban team de opgeleverde waarde voor klanten.

 

Agile Coach

Een Agile Coach overziet het geheel. De Agile coach kent de verschillende Agile methoden, maar coacht vooral op de juiste mindset en cultuur. De coach helpt bijvoorbeeld Product Owners en Scrum Masters in hun nieuwe rol, helpt Kanban teams op gang, of coacht managers in hun veranderende rol. Agile coaches hebben de Agile mindset volledig geïnternaliseerd en helpen de hele organisatie om slimmer samen te werken waardoor uiteindelijk meer klantwaarde wordt behaald.

 

Het geheel van bovengenoemde bij elkaar wordt een Agile organisatie genoemd. Om een succesvolle Agile organisatie op te zetten zijn certificeringen vereist om de kwaliteit van de teams te waarborgen. Bovendien leidt het hebben van gecertificeerd personeel tot een klantgerichte, transparante, flexibele organisatie waar beter resultaat en samenwerking behaald wordt.

 

IIABC logo homepage

 

Bent u benieuwd naar de vereisten voor Agile Business certificeringen?

Lees dan: Kunt u gelijk werken na Agile certificering?