Wat is Agile?

Agile kan het best worden samengevat als een verzameling methodes, principes, en waarden die worden toegepast binnen organisaties om wendbaarder te worden. Op deze manier kunnen organisaties zich sneller en beter aanpassen aan een veranderende context. Dit vergroot de overlevingskans voor organisaties op de langere termijn.

Wat is Scrum?

Scrum is één van de raamwerken die onder de “Agile paraplu” vallen. Andere methoden die vaak onder Agile werken worden geschaard zijn bijvoorbeeld Lean, XP en Kanban.

Waarom kiezen mensen voor een certificering via het IIABC?

Het IIABC onderscheidt zich door te focussen op individuen die Agile werken in een context die niet primair IT-gedreven is. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan mensen die werken op een afdeling marketing, financiën, HR, communicatie, R&D, inkoop of strategie.

Is een certificering voor altijd geldig?

Ja.

Hoe is het examen opgebouwd?

Het examen voor het Agile Business Foundation Certificaat bestaat uit 40 meerkeuzevragen die online worden afgenomen. Van deze vragen moet minimaal 80% goed worden beantwoord. Daarnaast zit er een maximum tijdslimiet op het examen van 30 minuten. Na het examen weet je direct of je bent geslaagd of niet.

De examens voor de Agile Business Advanced Certificaten bestaan uit 60 meerkeuzevragen die online worden afgenomen. Van deze vragen moet minimaal 80% goed worden beantwoord. Daarnaast zit er een maximum tijdslimiet op het examen van 45 minuten. Na het examen weet je direct of je bent geslaagd of niet.

Hoe borgt het IIABC de kwaliteit?

Het IIABC borgt de kwaliteit van haar certificering door actief samenwerking te zoeken met universiteiten. Zo worden recente wetenschappelijke inzichten geborgd in de certificering.

Hoeveel pogingen heb je per deelnemer?

Iedere deelnemer kan per aangeschafte examencode één keer deelnemen aan een examen.