Alles over de Agile Coach niveaus

Alles over de Agile Coach niveaus

Een Agile Coach helpt op verschillende niveaus binnen een organisatie. Agile werken vraagt om een gedragsverandering die niet binnen een dag gerealiseerd is. Een Agile Coach spendeert tijd met het Scrum-team en bevordert de bewustwording om op een Agile manier tot betere resultaten te komen. Agile Coaches onderscheiden drie niveaus van coaching: het teamniveau, het niveau van de relaties van het team, en het organisatieniveau.

 

Alles over Agile Coaching

 

 

Agile Coach op teamniveau

Als organisaties starten met Agile, begint de Agile Coach vaak op teamniveau. De eerste uitdaging van de Agile Coach is om een team te inspireren en enthousiasmeren over Agile werken. Het team wordt meestal Scrum aangeleerd door de coach, maar daarbij kan ook gekozen worden voor bijvoorbeeld Kanban of Lean.

Als het team enthousiast is en met een bepaalde Agile methodiek aan de slag wil, moet een Agile Coach heel duidelijk de meerwaarde van een methodiek aantonen in de beginperiode. Door het benoemen van praktijkervaringen en het proces te faciliteren, wordt het team geholpen om nieuwe gewoonten te creëren. In deze fase zijn Agile Coaches redelijk intensief betrokken bij het team. Als het team de voordelen van het Agile gedachtegoed gaat ondervinden, zet de Agile Coach een stapje terug. De Agile Coach laat teamleden zo veel mogelijk zelfstandig het proces doorlopen. Echter, blijft de coach dichtbij om vanuit een stabiele coach-relatie verder te faciliteren. Na enige tijd zal het team zelfstandig zijn, maar af en toe nog vragen hebben. Dit is het moment dat de Agile Coach meer afstand kan nemen, en op oproep beschikbaar blijft om antwoord te geven op vragen.

Als het team zelfstandig Agile kan werken, is het doel op teamniveau behaald. De Agile Coach kan langduriger betrokken zijn om de teams te blijven ondersteunen, maar daar moet het team en de organisatie zelf voor kiezen.

 

 

Gratis oefenvragen Agile Coach

 

 

Agile Coach op relatieniveau

In de meeste gevallen werkt een team binnen een organisatie samen met interne en externe partijen (e.g. stakeholders, klanten, HR-teams). Op relatieniveau ligt de focus bij het optimaliseren van informatie-uitwisseling, zodat beide partijen optimaal resultaat kunnen leveren. Agile Coaches ondersteunen hierbij de samenwerking op een Agile manier.  Op dit niveau wordt duidelijk dat Agile werken meer is dan een set meetings en rollen binnen een team. Het is daarom gewenst om zowel binnen als buiten het team, medewerkers bewust te maken van de gehele Agile cultuur. De relaties verkrijgen beide meer succes als de Agile mindset is geïnterageerd en de samenwerking soepel verloopt. Het coachen op relatieniveau is bedoeld om het team Agile te laten werken met andere teams voor een succesvollere samenwerking en maximaal resultaat.

 

Agile Coach op organisatieniveau

Als de Agile Coach het team- en relatieniveau op orde heeft, kan primair de aandacht uitgaan naar het systeemniveau, oftewel,  het organisatieniveau. Iedere organisatie is een systeem met een beperkt hoeveelheid resources waardoor het stellen van prioriteiten noodzakelijk is om succesvol te blijven. De keuze omtrent belangrijke aspecten binnen een organisatie is over het algemeen een complex proces. De Agile Coach levert in dit keuzeproces een belangrijke meerwaarde.

Voor de Agile Coach is het van belang om verschillende Agile initiatieven met elkaar te verbinden.  Nieuwe manieren van samenwerken hebben veel impact op het systeemniveau. Als een volledige transformatie in gang moet worden gezet als organisatie is, zowel een bottom-up, als een top-down benadering belangrijk. Medewerkers moeten nieuwe competenties ontwikkelen, maar ook het HR-beleid verandert, de rol van traditioneel management komt onder druk te staan, en ouderwetse organisatie strategieën moeten losgelaten worden.

Veel organisaties zijn op een ontdekkingsreis, waarin zij erachter komen wat de gevolgen zijn die andere manieren van samenwerken met zich meebrengen. Er is geen blauwdruk hoe een organisatie Agile wordt. Iedere situatie is uniek en moet ook als zodanig worden benaderd. De uitdaging voor de Agile Coach is om verandering op al deze niveaus zo soepel mogelijk te laten verlopen en te ondersteunen waar nodig.

 

IIABC logo homepage

 

Wilt u meer lezen over Agile organisaties?

Lees dan: Waaruit bestaan een Agile organisatie?