Oefenvragen

In onderstaande toets vindt u tien oefenvragen.  Deze oefenvragen zijn op het niveau van de Agile Business Foundation, maar qua type vragen en layout representatief voor alle certificaten.

Bij alle certificeringsexamens zijn het type vragen en de layout van het examen hetzelfde.  Het aantal vragen, de beschikbare tijd, en de moeilijkheidsgraad verschillen daarentegen wél per certificering.

U krijgt 7 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden. U moet minimaal 80% van de vragen goed hebben om te slagen. Zowel de tijdsdruk als het percentage van de vragen dat goed moet worden beantwoord zijn representatief voor de echte examens.

NB: er zijn niet méér dan tien oefenvragen beschikbaar.